- fremtidens rørløsninger for næringer i vekst -

Innovativ

Arges AS har lang erfaring i utvikling av plastrør til ulike formål. Vår antistatiske fôrslange har blitt bransjestandard for oppdrettsnæringen. Vår trommel- og flerkammerløsning (side-by-side) er adaptert av produsenter i en stor del av Europa.  

Fleksibel

Arges AS har en liten og smidig organisasjon som er fokusert på løsninger. Dette betyr at vi kan tilpasse produktene til prosjektlengder, farger og merking akkurat slik som kunden ønsker. Fleksible leveranser fyller kundenes behov på en kostnadseffektiv måte. 

Pålitelig

Arges AS har dedikerte medarbeidere i alle ledd. Vi leverer riktig kvalitet til rett tid og følger de avtalte spesifikasjonene, slik at at fremdriften i prosjekter går som planlagt. Vi  strekker oss litt lenger slik at kunden kan utføre sin jobb enklere.

Bærekraftig

Arges AS  gjenvinner utrangerte plastprodukter til bruk som råstoff i ny produksjon. Dette er sirkulærøkonomi i praksis til beste for vårt felles miljø. Gjenvinning skjer gjennom datterselskapet Brontes AS, som har investert i state-of-the-art teknologi for formålet.

Noen av våre produkter

Fôrslanger

Den antistatiske forslangen fra Arges benyttes innenfor lakseoppdrett til transport av fiskefôr fra fôringsflåter til merder. Produktet ble lansert i 2014 og løste problemet rundt statisk elektrisitet som ellers var stort problem i konvensjonelle fôrslanger. Plasttypen i slangen er nå endret og produktet fremstår som det mest slitesterke i markedet og følgelig det produktet med minst avgang av mikroplast til havet. Slangen gjenvinnes etter bruk.

 

 

Mikrorør

 Arges Mikrorør (Ø8-Ø16 mm) benyttes til utomhus installasjon av fiberkabel ved utbygging bredbåndsnettverk. Mikrorør legges i grøft og kabel installeres ved hjelp av blåseteknikker. Mikrorør benyttes på de siste strekninger inn mot abonnenten («fibre to the home»). Arges Mikrorør sikrer at installasjon av kabler kan skje problemfritt over lange avstander. Rørene vil beskytte kabelen i hele dens levetid.  Arges har svært moderne produksjonsutstyr som sikrer best mulig produktkvalitet.

 

Fiberrør

Arges Fiberrør (Ø20-Ø110 mm) benyttes til utomhus installasjon av fiberkabel ved utbygging bredbåndsnettverk. Typisk legges fiberrøret først i grøft og deretter installeres kabel ved hjelp av blåseteknikker. Arges har svært moderne produksjonsutstyr som sikrer best mulig produktkvalitet. Arges leverer nå også fiberrør i  et eget "green-line" produktkonsept.  Konseptet bygger på gjenvinning av høyverdig plastråstoff fra oppdrettsnæringen. 

Varselnett

Arges Varselnett benyttes for å beskytte kritiske installasjoner under bakkenivå mot ufrivillige brudd som følge av gravearbeider. Nettet skal plasseres 30 cm. over installasjonen (rør eller kabel). Arges Varselnett leveres i breddene 10, 20, 30 og 50 cm, med eller uten søketråd for lokalisering av installasjon. Nett leveres med kundespesifikk varseltekst og i ulike farger utfra hvilken installasjon nettet skal sikre

Plastgjenvinning

Det har de senere år vært tiltagende oppmerksomhet rundt fotavtrykket til fiskeoppdrettsnæringen. Særlig bruk av plastmaterialer i marine miljø har fått et kritisk søkelys på seg. Arges AS har, som en stor leverandør av fôrslanger i plast, tatt tak i utfordringen og etablert datterselskapet Brontes AS for håndtering av utrangert materiell. Sammen med samarbeidspartner Alta Akvaservice AS og avfallsselskapet Vefas AS i Alta gjenvinnes plasten til bruk i nye produkter.

Velkommen til Arges AS

Velkommen til Arges AS

Arges AS er videreføringen av selskapet Polyfemos som ble etablert i Alta i 1992 av Arnstein Johansen. Vi har lang erfaring med produksjon og utvikling av produkter til fremføring av bredbåndsnett og har vært markedsleder i denne nisjen i tiden med den massive utrulling av bredbåndsnett i Skandinavia. Senere er fiskeoppdrettsnæringen også blitt en stor kunde.

Viktige kunder har vært Telenor, TeliaSonera og de øvrige teleselskaper samt E-verk, kommuner og entreprenører. Leveranser til prosjekter skjer enten direkte eller gjennom samarbeid med de store elektro– og rørgrosisstene.

 Arges er i hovedsak eid av de ansatte.

Vil du vite mer om oss?

Les mer ...

Kontakt oss idag

+4778431000
Strandveien 60, 9513 ALTA
Orgnr 999 516 491
Change to English
Change to English

Change to English