Norsk Engelsk    
 
- løsninger for fremføring av bredbåndsnett -
05.01.2015: Forbedringer på Arges Fôrslange
05.01.2015: Forbedringer på Arges Fôrslange

Arges AS starter 2015 med ny og forbedret design på våre fôrslanger. Dette øker slitestyrken på slangene, samtidig som andre egenskaper ikke påvirkes i negativ retning. Fôrslangen vil fortsatt eliminere statisk elektrisitet og gi gevinster mht. mindre forstøving av fôr, færre avbrudd og bedre HMS. Se mer om dette Nyhetsbrev_01-2015.pdf 

 

Vi har i løpet av 2014 erfart at det er store forskjeller i hvordan fôringsanlegg kjøres. For at vi skal garantere ytelsen til slangene, er det viktig at anleggene kjøres iht. anbefalinger fra leverandøren av fôringsanlegg, leverandør av fôr og oss som leverandør av slanger. Man må ikke overstige anbefalt pick-up hastighet, holde lufttemperaturene under 20 grader og rengjøre rør/slanger ved antydning til oppbygging av trykk under fôring. Det er også viktig at trykk- og temperaturgivere er kalibrerte for å vise korrekte verdier for de nye slangene.

 

På rene slanger regner man med et mottrykk på ca. 0,1 Bar pr. 100 meter slange. Ved problemer er det feil å bare øke lufthastighet med den følge at fôrknus - og slitasjen på slanger eskalerer. Den mest skånsomme fôring er å senke lufthastighet så lavt som mulig uten at det bygger seg opp trykk i slangen. Se mer om dette Handtering av Arges FôrslangeArges AS // Maurveien 3 - 9514 Alta // Tlf.: (+47) 78 43 10 00 // post@arges.no