Norsk Engelsk    
 
- løsninger for fremføring av bredbåndsnett -
22.10 2013: Polyfemos skifter navn til Arges
22.10 2013: Polyfemos skifter navn til Arges

Patentstyret har i brev av 04.10 2013 orientert om følgende beslutning i klagesak KF 2013025:

Registreringen av foretaksnavnet Polyfemos AS er i strid med foretaksnavnelovens § 2-6 nr. 4 og kravet om administrativ overprøving tas til følge.

Bakgrunnen for vedtaket er at Norsk Wavin AS har registrert "Polyfemos" som et varemerke før selskapet "Polyfemos AS" ble registrert 12.01 2013. Polyfemos AS har derfor nå skiftet navn til Arges AS. Du vil finne mer informasjon på www.arges.no og i Foretaksregistreret.Arges AS // Maurveien 3 - 9514 Alta // Tlf.: (+47) 78 43 10 00 // post@arges.no